Statsbygg jobber aktivt for å forebygge sosial dumping og svart arbeid. Våre konktraktkrav er blant byggenæringens strengeste. Likevel oppdager også vi arbeidskriminalitet på våre arbeidsplasser fra tid til annen.

Nylig lanserte skattedirektør Hans Christian Holte et godt forslag: Folk flest må få bedre tilgang til digital informasjon for å sjekke at håndverkerne de bruker er seriøse. Det bør også offentlige innkjøpere med byggeprosjekter i milliardklassen få.

Skattedirektøren vil gi privatpersoner økt innsyn i skatte- og avgiftskrav, merverdiavgiftregistret og A-registeret. Vi har tilgang til dette i dag, men på en svært tungvint måte. Vi må gå lange runder via fullmakter og utvidede skatteattester for å få informasjonen vi trenger. En sanntids nettløsning vil være til stor hjelp.

Statsbygg og andre store aktører trenger også tilgang til registre og informasjon skattedirektøren ikke nevner, men som er stengt for oss i dag. Hadde vi for eksempel hatt tilgang til konkursregisteret kunne vi sjekket om daglig ledere er konkursryttere.

Vi samarbeider godt med Skatteetaten i dag, men hvis etaten oppdager personer på våre byggeplasser som har forbud mot å drive næringsvirksomhet, har de ikke anledning til å varsle oss på grunn av taushetsplikten. Hvis vi sender tips til politiet har ikke politiet lov til å fortelle oss hva som skjer i saken på grunn av taushetsplikt.

Det er anslått at arbeidslivskriminalitet koster det norske samfunnet 30 milliarder kroner årlig. Byggenæringen er en versting. Noe må gjøres. Taushetsplikt og manglende tilgang til registre og informasjon må ikke bli et hjelpemiddel for kriminelle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.