Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

Tid for todeling av foreldreperm

Nå trenger vi en foreldreperm som både tar far på alvor og gir nok til mor. Ni uker til mor og todeling av resten er løsningen.

Publisert: Oppdatert:

En mer likedelt foreldrepengeordning vil gi barn bedre muligheter for å få omsorg fra begge foreldre, skriver artikelforfatteren.
En mer likedelt foreldrepengeordning vil gi barn bedre muligheter for å få omsorg fra begge foreldre, skriver artikelforfatteren. (Foto: Istock/Getty Images)