Når vi nå gir våre ansatte fleksibilitet til å velge hjemmekontor er det fordi vi tror mer tillit og frihet gir mer motiverte ansatte og et bedre Telenor på lang sikt. Gjør vi dette riktig, er det ikke en motsetning mellom en god kultur og mulighet til å være hjemme – tvert om.

Det er sjelden jeg har sett så mange engasjerte tilbakemeldinger som det vi i Telenor har fått siden vi annonserte en ny, fleksibel arbeidshverdag. Både fra egne ansatte, mediene og andre selskap har reaksjonene strømmet inn. Det er gledelig å se at de fleste tilbakemeldingene er positive, men noen har også hatt kritiske innspill.

Sosiale treff og kreative prosesser der man møtes, vil fortsatt være en sentral del av arbeidshverdagen i Telenor. Jeg tror at våre ansatte akkurat av den grunn vil velge kontoret fremfor hjemmekontor flere dager i uken, selv nå når de har valget.

I vårt datterselskap i Finland innførte de fleksibilitet i 2012. I dag bruker hver ansatt rundt to dager på hjemmekontor i uken. Det forteller meg at det sosiale og kreative er viktig de fleste av oss, selv med valgfrihet. Det skal vi fortsatt legge til rette for.

Samtidig: Fremtidens arbeidsliv og hjemmekontor krever en ny måte å jobbe på. En blanding av tillit og klare mål gjør at ansatte kan måles på resultater og ikke hvor de sitter, og digitale verktøy gir oss mulighet til å jobbe kreativt og dynamisk, selv fra hjemmekontoret.

Det kan ikke lenger være slik at ved å sitte hjemme, så blir man ikke inkludert i viktige møter og prosesser.

De siste månedene har det blitt utviklet nye produkter, strategier og kampanjer i Telenor, der kreativitet og jobbing på tvers har vært nøkkelen. For når kundene forandrer seg, må vi ligge et steg foran.

I Asia ser vi nå for eksempel en storstilt digitalisering. Tjenester som før korona ble solgt i butikk, er blitt digitale, og operasjoner er blitt automatisert siden vi måtte kutte ned fysisk tilstedeværelse.

På kort tid har vi forbedret våre tjenester og produkter for den nye hverdagen, selv om de fleste jobber hjemme. Skal vi lykkes i fremtidens arbeidsliv, er vi også nødt til å være villig til å forandre oss.

Eva Grinde stiller et spørsmål som nok flere har stilt seg; «er dette nytenkning eller god gammeldags innsparing?». Jeg kan love at dette initiativet ikke kommer fordi vi vil kutte kostnader. Det kommer fordi vi må tenke nytt. Det måtte vi da Covid-19 kom, og det kan vi nå, fordi vi vet at det virker. Ingenting vesentlig skjer før et mønster blir brutt.

Vi ble tvunget inn i endring for noen måneder siden og har vi gjort kvantesprang i denne perioden, sprang som ellers ville tatt oss år. Den kreativiteten og kraften disse endringene har medført, skal vi nå ta med oss videre.

Vi tror dette vil gi mer samarbeid, flatere strukturer, mindre byråkrati, raskere prosesser og bedre tjenester. Derfor velger vi å gi våre ansatte tillit og fleksibilitet, sammen med tydelige mål og et nytenkende, kreativt miljø som også byr på sosiale møtepunkter.

Slik skal vi skape et arbeidsliv for fremtiden – sammen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.