Som kvinne reagerer du gjerne på en slik beskjed med mistenksomhet. Tror de ikke at jeg gjør jobben min her hjemme?

Som mann blir du kanskje frustrert over skjevfordelingen av et gode.

Faktum er at effekten av kriser sjelden er kjønnsnøytrale. 70 prosent av kvinnene i vår nye studie sier at en markant endring i daglige rutiner forårsaket av hjemmekontoret vil forhindre karrierefremgangen deres.

Cecilia Flatum
Cecilia Flatum

Hvordan kan vi som ledere hindre at ansatte fanges i hjemmekontorfellen?

Det høres forlokkende ut. Fravær av reisevei, frihet til å henge opp en vask mellom to Teams-møter og å være tilgjengelig for familien kan – generelt sett – bli et gode for menn og en belastning for kvinner.

Eva Gjøvikli
Eva Gjøvikli (Foto: Anita Arntzen)

Mange er ikke er klar over at rundt om i det likestilte Norge er det en større skjevfordeling av omsorgsoppgavene enn vi liker å tro. Statistisk sentralbyrås (SSBs) tidsbruksundersøkelser og forskning fra Likestillingssenteret viser at kvinner bruker mer tid på husarbeid enn det menn gjør. Dette gjør kvinner uavhengig av hvor mye de jobber.

Likestillingssenteret påpeker også at kvinner bruker mer tid på oppgaver knyttet til barn dersom partner har hjemmekontor enn om de har det selv. For menn er det motsatt. Dersom dette gjelder deg, er det viktig at du reflekterer hvorvidt du faller i hjemmekontorfellen.

Det er mange ulemper ved hjemmekontor som du bør være klar over. Hjemmekontoret er mindre sosialt og gir lavere tilhørighet for alle arbeidstagere. For kvinner spesielt kan verdien av å opprettholde nettverket være viktig som motvekt til «gutteklubben».

Mange opplever at skillet mellom jobb og fritid blir visket ut og balansen forsvinner. Kvinner som jobber mye, opplever det spesielt vanskelig å opprettholde en «work life balance».

Og la oss være ærlige; det har fortsatt ikke like høy status å være på hjemmekontoret som på arbeidsplassen. Vi er overbevist om at det ikke er likegyldig hvem som får bruke kontorplassene. Og at du som leder må ta ansvar for at de faktisk forfordeles riktig.

Hovedregelen, spesielt i disse røde koronadager, er hjemmekontor. Vi og mange andre selskaper har innført ordninger med en fordeling av et begrenset antall kontorplasser basert på behov og rotasjon. Men vi har definert slike behov litt for bredt: som arbeidets art, ensomhet, manglende arbeidsro hjemme og faren for en økning i omsorgsoppgaver. Det medfører at kvinner ikke blir prioritert inn på de få kontorplassene vi har.

Mange «hjemmekontorister» gir uttrykk for at de trives godt hjemme, men vi som ledere må bidra til at de ikke påføres en ulempe i egen karriereutvikling.

Pandemien påvirker kvinner i arbeidslivet fordi den endrer deres daglige rutiner, helse og karriereutvikling. Vår rapport viser at 91 prosent av 385 kvinner i ni land opplever økte krav til sin personlige tid. Pandemien påvirker også kvinner uten barn eller omsorgsansvar. 45 prosent av kvinner uten barn sier at arbeidsmengden har økt og 49 prosent viser til at de nå «alltid må være på».

Det er nedstemmende at 70 prosent av kvinnene sier at denne markante endringen i daglige rutiner, som forårsakes av hjemmekontoret, vil forhindre karrierefremgangen deres.

Det som skjer i hjemmet er en privatsak. Arbeidsgivere har likevel noen grep i verktøykassen der de kan håndtere hjemmets påvirkning på arbeidslivet. Og de har et ansvar for å redusere kvinners risiko for å bli hengende etter.

Undersøkelsene bekrefter at korona og hjemmekontor skyver likestillingen i feil retning. Som arbeidsgiver kan du be kvinner å komme tilbake på jobb. Curt Rice, rektor på Oslomet, har gjort det før deg, med begrunnelse i at arbeidsbelastningen hjemme blir svært ujevn.

Du kan også lene deg på likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøms forventning om at arbeidsgivere må støtte kvinner, og være tydelige på at de forventer en viss arbeidsfordeling hjemme.

World Economic Forums Global Gender Gap Report viser at det økonomiske kjønnsgapet mellom menn og kvinner tar 257 år å lukke med dagens tempo. Med pandemien øker det.

Vi må alle følge smitteverntiltakene, men kom deg på kontoret – for din egen karriereutviklings skyld.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.