Misvisende om høyesterettsdom

Publisert 12. April 2018, kl. 18.43Oppdatert 12. April 2018, kl. 18.43