Jan Fougner, advokat/ph.d. og professor II ved Handelshøyskolen BI, og Siri Falch-Olsen, advokat, begge i Wiersholm

Prøvetidssvikt er også arbeidstagers problem

Publisert: Oppdatert: