Hva er det verste som kan skje på hjemmekontoret, tenker du kanskje. Papirkutt?

Selvfølgelig er mange andre yrkesgrupper mer utsatt for arbeidsulykker enn de som hovedsakelig jobber foran en pc, men for den som skader seg, kan dagens regelverk ha store økonomiske konsekvenser.

Lise Lyngsnes Randeberg
Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Adrian Nielsen)

Det er faktisk omtrent like sannsynlig at du for eksempel faller i en trapp og pådrar deg hjernerystelse med varige mén på kontoret som på hjemmekontoret. Eller at du faller og ødelegger armen når du er på vei fra kontoret eller hjemmekontoret til et oppdrag. Og det skjer.

Vi lever i en velferdsstat med et godt sikkerhetsnett. Det innebærer blant annet at hvis du skader deg på jobb, er du yrkesskadedekket. Men regelverket for yrkesskade ble til lenge før dagens bærbare pc-er og smarttelefoner så dagens lys, og lenge før koronaen gjorde det mer akseptabelt å kunne jobbe hjemmefra. Regelverket er utdatert.

Avgjørelser i rettssystemet har nå gjort det helt klart at det er et hull i det sikkerhetsnettet som omfatter de som jobber hjemmefra. Ifølge Stami er det cirka 40 prosent av 2,8 millioner arbeidstagere, som noen ganger eller ofte er på hjemmekontor. I overkant av én million.

I flere avgjørelser den siste tiden har Trygderetten lagt til grunn at for være omfattet av regelverket om yrkesskader, må man ha jobbet på hjemmekontor av nødvendige årsaker. Lagmannsretten har falt ned på samme avgjørelse i en annen sak i en nylig rettskraftig dom.

Det betyr i praksis at ansatte ikke får erstatning dersom de har jobbet på hjemmekontor av praktiske årsaker. Som for eksempel at man jobber hjemmefra fordi rørleggeren kommer på formiddagen, og da slipper man å ta seg fri. Så å si alle som jobber hjemmefra gjør det av praktiske, ikke nødvendige, grunner. I en undersøkelse Respons Analyse gjorde for oss i juni i år, svarer bare fem prosent at de jobber på hjemmekontor fordi det er nødvendig.

Advokater fra advokatfirmaet Føyen skrev nylig i DN at arbeidsgivere bør gjøre sine ansatte oppmerksomme på at det ikke er opplagt at skader på hjemmekontoret ansees som yrkesskade. Akademikerne har gjentatte ganger påpekt overfor myndighetene at yrkesskadereglene på hjemmekontor er gamle og må oppdateres.

Domstolenes avgjørelser den siste tiden har gjort det helt klart.

Trygderetten har også påpekt at det er lovgivers oppgave å endre regelverket, dersom alle som jobber på hjemmekontor skal ha mulighet til å få yrkesskadeerstatning. Nylig sendte vi sammen med de andre hovedorganisasjonene LO, Unio, YS og Virke et fellesbrev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og ba om at reglene om yrkesskade på hjemmekontor må oppdateres, og at det må skje raskt.

Slik det er nå, betaler ansatte for å ha et sikkerhetsnett for yrkesskader over skatteseddelen, men må se langt etter dekning om de skader seg på hjemmekontoret.

Regjeringen lover i Hurdalsplattformen at de skal forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen må komme på banen og tettet hullet i sikkerhetsnettet til én million ansatte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.