Paroler om likestilling, kortere arbeidsdager, likelønn, påvirkningskraft, kvinnehelse, prostitusjon, voldtekt, skjønnhetstyranni, fosterdiagnostikk og #Metoo. Kvinnedagen 8. mars tar opp en rekke temaer som fortjener oppmerksomhet år etter år.

For kvinner i mannsdominerte arbeidsmiljøer kan det være like viktig å kunne lukke døren bak seg i hverdagen.

KS Bedrift organiserer samfunnsbedrifter som leverer grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv, blant annet vann, strøm, bredbånd, beredskap, avfall, helse og kultur. Mange av disse bransjene er svært mannsdominerte: På energiområdet er 97 prosent av daglige ledere menn, mens det ikke er stort bedre for brann/redning (94 prosent), avfall (88 prosent), havner (88 prosent) og vann og avløp (83 prosent).

Det samme ser vi også nedover i hierarkiet. I brann og redning er kun 2,9 prosent av alle ansatte kvinner. Blant elektrikere er det også rundt tre prosent, mens byggebransjen med sine drøyt 200.000 ansatte bare har ti prosent kvinner.

I store deler av dette arbeidslivet må kvinnene fortsatt tilpasse seg mannens arbeidsplass. Det oppleves ofte som en gymsal kun med guttegarderobe.

Arbeidsplassforskriften sier at det i utgangspunktet skal være egne garderober, dusjer og toaletter for begge kjønn. For små arbeidsplasser åpnes det for felles løsninger med adskilte tider for bruk av garderobe/dusj.

Virkeligheten ute i distriktene byr på et langt større spekter av «dette er vel godt nok-løsninger».

Men vi beveger oss i riktig retning. Fra 1. januar i år krever Statsbygg separate garderober for kvinner og menn i alle anbud for byggeprosjekter. Det er bra, men store aktører som Statsbygg bygger som oftest i sentrale strøk.

Derfor er det enda viktigere at vi finner gode lokale løsninger som er tilpasset hver enkelt bedrift ute i distriktene. På faste arbeidssteder bør dette være en selvfølge, men hver enkelt bedrift må også tilstrebe gode løsninger der arbeidstagerne er ute i felt.

Øivind Brevik, administrerende direktør i KS Bedrift.
Øivind Brevik, administrerende direktør i KS Bedrift.

Noen vil sikkert oppfatte «Kvinnegarderober nå!» som en noe perifer 8. mars-parole. Mange kvinner i mannsdominerte bransjer er heller ikke spesielt opptatt av likestillingskamp. Ofte oppleves det helt kurant å dele en garderobe, toalett eller dusj. Kvinnene har akseptert og funnet seg i forholdene.

Hovedproblemet er heller ikke nakne mannerumper, drøy garderobeprat eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Problemet er at bransjene forblir mannsdominerte fordi vi sender et signal om at mangfold ikke er et gode i seg selv.

Les også hva forsvarstoppene skriver om likestilling: Innlegg: Vi velger ikke ukvalifiserte på bekostning av kvalifiserte

Å tilrettelegge arbeidsplasser vil alltid medføre økte kostnader. Men verdien av mangfold veier glatt opp disse kostnadene. De fleste bransjer endres som følge av globalisering, urbanisering og digitalisering. Gamle bransjer får nye oppgaver. Og de som sliter med rekruttering av nødvendig kompetanse i dag, får det garantert ikke lettere i morgen om de bare kan rekruttere fra halve befolkningen.

Vi i KS Bedrift ønsker å sette mangfold på agendaen. Vi tar en gjennomgang av regelverket, og ønsker å bevisstgjøre våre medlemsbedrifter på dette gjennom bransjestyrer, nettverk og seminarer.

Vi vil også se på ulike rekrutteringstiltak, for eksempel omvendt mentoring.

For dette handler ikke bare om kvinnene som allerede jobber i mannsdominerte bransjer. Det handler om alle de som ikke gjør det, og hvorfor de ikke gjør det.

Og så handler det selvsagt ikke bare om kjønn, og heller ikke bare om garderober. Det gjelder i like stor grad etnisk bakgrunn, nedsatt funksjonsevne, overbevisning, kompetanse, interesser og alt som inngår i det store mangfoldet.

Det handler kort fortalt om hvor verdig og inkluderende arbeidsliv vi ønsker oss. Gode og effektive tjenester til et mangfold av innbyggere og næringsliv krever også et mangfold blant dem som leverer dem.

Da kan vi ikke bare smelle igjen garderobedøren når mangfoldet står utenfor og vil inn.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.