Christine B. Meyer avdekker manglende forståelse og kunnskap om forskjellene mellom offentlig og privat sektor (i kronikken «Brukerne er viktigere enn politikken» i DN 6. august). Kommune-Norge har et samfunnsoppdrag de skal utføre. Det reguleres av et komplekst system av lover og forskrifter og krever stor grad av åpenhet, innsyn, samhandling og vanskelige prioriteringer.

Vi registrerer den økende trenden hvor private virksomheter og private investeringsfond søker seg til sikre, skattefinansierte inntekter. Men Fagforbundet utfordrer privat næringsliv til reell innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser. Nå satses det ganske ensidig på kopiering av offentlige velferdstjenester og en massiv investering i eiendom. Det gir ikke i mange nye arbeidsplasser og vitner om innovasjonstørke og liten risikovilje.

Konkurranseutsatte og kontraktstyrte tjenester betyr at kommunen er budet opp i faste kontraktsavtaler i lang tid. Dette innsnevrer kommunenes fleksibilitet. Anbud og kontraktsyring vil dermed kunne undergrave kommunenes egne innovasjons- og utviklingsplaner.

Det graverende i Meyers innlegg er hennes syn på arbeidstagernes innsats: «Offentlig sektor er hverken til for privat næringsliv eller for de ansatte. De er viktige nok, men de leverer tross alt bare tjenester eller arbeidskraft», skriver Meyer.

Det er her hennes samfunnsfaglige innsikt skurrer. Det er forskjell på et samfunnsoppdrag og privat næringsdrift. Offentlig sektors innovasjonskraft ligger i anstendige lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår, og i tilliten til at velferdsarbeiderne våre yter maksimalt for fellesskapet hver eneste dag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.