Stig Inge Eikemo, kommunikasjonsdirektør i Arbeidstilsynet

Dagens Næringsliv publiserte 18. oktober en artikkel om Espresso House med tittelen «- Ikke et arbeidsliv vi kan være bekjent av å ha». I artikkelen fremstår Arbeidstilsynet mer spissformulert enn vi skal være når vi ikke selv har hentet inn informasjon om de faktiske forholdene.

Trine Hammer, nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets aktiviteter i overnatting- og serveringsbransjen, presiserte overfor avisen at hun uttalte seg om utfordringer i bransjen generelt. På spørsmål knyttet til forhold i Espresso House spesielt, presiserte Hammer at Arbeidstilsynet ikke selv har gjort egne undersøkelser av forholdene som omtales i mediene, og at hun derfor måtte ta forbehold om at hun ikke kjente de konkrete fakta.

Hammer uttalte at dersom medias fremstilling var riktig, er dette forhold vi ikke skal ha i arbeidslivet.

Arbeidstilsynet ser at dette ikke kommer tydelig nok frem i artikkelen.

Arbeidstilsynets retningslinje for mediehåndtering er tydelig på at Arbeidstilsynet skal være faktaorientert, og at vi skal unngå å bruke karakteristikker når vi uttaler oss til pressen. Vi skal ikke bidra til forhåndsdømming gjennom våre medieuttalelser.

Espresso House har tatt initiativ til et møte på bakgrunn av de forholdene som er omtalt i mediene den siste tiden. Arbeidstilsynet har respondert på henvendelsen, og vi har avtalt et møte denne uken.

Arbeidstilsynet kommer til møtet med en åpen og objektiv innstilling, og vi vil presisere at det et er de faktiske forholdene og opplysningene Arbeidstilsynet selv innhenter som vil ligge til grunn for vår videre oppfølging av Espresso House.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.