I «Dårlig ledelse er dårlig svar» i Dagens Næringsliv 17. november skriver administrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten at det «blir for enkelt å skylde på ledelsen for alt som er vondt og vanskelig i arbeidslivet».

Riktignok kan ikke alt skyldes på dårlig ledelsesutøvelse, men Bratten burde i større grad fokusere på dårlig ledelse som årsak til utvikling av dårlige arbeidsmiljøer og økt sykefravær.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) påpeker at «leder er ofte den mest fremtredende personen i en avdeling, eller virksomhet og har dermed også sterk innvirkning på de ansatte.» Studier fra Stami viser at ledere som er støttende og rettferdige, er en viktig faktor for å redusere sykefraværet: «Yrkesaktive som opplever et lite støttende lederskap hadde omkring 50 prosent høyere risiko for et høyt legemeldt sykefravær (40 dager+), enn yrkesaktive som rapporterte støttende lederskap».

Det er ikke nok å bare kunne sitt fag. Ledere skal ikke bare bli bedømt på grunnlag av faglig dyktighet, men burde også bli bedømt for hvordan de behandler de ansatte.

Sammenhengen mellom arbeidsmiljø, fag- og ledelsesutøvelse, er undervurdert. Når vi snakker om forskjellen mellom gode og dårlige arbeidsmiljøer, er denne sammenhengen avgjørende.

Proaktiv ledelse på arbeidsmiljøets vegne er av grunnleggende betydning for samarbeid og faglig kvalitet på tjenestene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.