Under overskriften «Flere mødre velger ulønnet permisjon» og intervju med en mor som planlegger åtte måneder ulønnet permisjon, presenterer DN nye tall fra Nav mandag 21. januar.

Rapporten viser riktignok at andelen mødre som tar ulønnet foreldrepermisjon, har gått opp, sammenlignet med for ni år siden. Men Nav-rapporten forklarer dette i stor grad som en økning i andelen som tar 100 prosent dekning og kombinerer dette med ulønnet permisjon (men rapporten tallfester det ikke).

Dette er også noe som er blitt mer lønnsomt i perioden, sammenlignet med å ta ut 80 prosent kompensasjon, som i dagens ordning øker den samlede foreldrepengeperioden fra 49 til 59 uker, eller totalt henholdsvis 46 og 56 uker etter fødsel.

For øvrig viser rapporten at både gjennomsnittlig tid med lønnet permisjon og gjennomsnittlig tid med ulønnet permisjon blant mødre har gått ned i perioden:

  • I 2008 tok mødrene i gjennomsnitt i overkant av 19 uker ulønnet permisjon. I 2017 var gjennomsnittet 13 uker.
  • Mødres gjennomsnittlige tid med lønnet permisjon har gått ned fra 43 uker i 2008 til 40,4 uker i 2017.
  • Samtidig har fedrekvoten økt fra seks uker via 14 uker i 2013 og så ned til ti uker i årene 2014–2018.

Det er godt belegg for at fedres uttak i stor grad følger kvotens lengde.

Rapporten viser at også blant dem som tar ut 80 prosent kompensasjon, er det en betydelig andel som tar ut ulønnet permisjon i forlengelsen av den lønnede, hele 23 prosent.

Det er fremdeles en likestillingsutfordring at det i all hovedsak er kvinner som svekker sin tilknytning til arbeidslivet for å bøte på tidsklemma i familien. Men gitt at man ikke har rett til barnehageplass før fylte ett år, er det i beste fall svakt belegg for å presentere disse tallene i en kontekst om at flere kvinner velger å ta lange ubetalte permisjoner.

For mens DNs vinkling kan bygge opp under at kvinner ønsker å være lenger hjemme, er det en vel så relevant konklusjon at dagens innretning der 100 prosent uttak klart lønner seg, fører til at flere velger 100 prosent i 46 uker etter fødsel og sper på med noen uker ulønnet permisjon for å få tidskabalen til å gå opp.

En billig måte å avbøte dette på, er å gjøre det for eksempel like lønnsomt med 80 prosent uttak (og lengre tid) som med 100 prosent uttak. På den måten kan flere sikres viktige rettigheter som følger med foreldrepengene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.