Kari Sollien, leder i Akademikerne, og Kristin Skogen Lund, NHO-sjef

Offentlige kvinner, private menn

Mange av samfunnets store utfordringer må løses av næringslivet. Hvorfor velger da godt utdannede kvinner jobb i offentlig sektor?

Publisert: Oppdatert:

På tross av at langt flere kvinner enn før tar de utdannelsene som etterspørres i privat sektor, har kvinneandelen i privat sektor endret seg lite de siste ti årene.
På tross av at langt flere kvinner enn før tar de utdannelsene som etterspørres i privat sektor, har kvinneandelen i privat sektor endret seg lite de siste ti årene. (Foto: Istock/Getty Images)