Stabilt omfang av lavlønn siden 2015

Lønnsforskjellene i Norge har vært stabile siden 2015, og omfanget av lavlønn like så. Begge deler økte fra 1997 til 2015.

Lav lønn er vanligere i næringene servering, overnatting og detaljhandel.
Lav lønn er vanligere i næringene servering, overnatting og detaljhandel.Illustrasjonsfoto: Fartein Rudjord
Publisert 17. June 2024, kl. 17.56Oppdatert 17. June 2024, kl. 17.56