Vi står foran et nytt hovedtariffoppgjør, og samtidig er vi allerede godt inne i en ny omstilling av norsk arbeidsliv. Den teknologiske utviklingen går langt raskere enn før, klimaendringene gir nye utfordringer, og den globale økonomien blir stadig mer integrert.

Forutsetningen for at vi lykkes med denne omstillingen, er at vi klarer å kontinuerlig utvikle kompetansen til norske arbeidstagere, og at vi evner å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger.

Kompetansekravene vil øke, og vi må alle fylle på med kompetanse gjennom hele yrkeslivet. Kompetanseutvikling har tradisjonelt vært en oppgave for arbeidsgiver og myndighetene. I YS har vi erkjent at vi i større grad må ta et ansvar for våre medlemmers kompetanse.

Derfor løfter vi i år for første gang krav om kompetanseutvikling inn i vårens tariffoppgjør som starter neste uke:

  • Vi krever at partene i den enkelte virksomhet kartlegger fremtidige kompetansebehov, identifiserer kompetansegapet og i fellesskap utvikler en strategi for kompetanseutvikling.
  • Vi krever også at det skal avsettes tilstrekkelig tid for den enkelte arbeidstager til kompetanseutvikling i arbeidstiden.
  • I tillegg må det etableres et kollektivt kompetansefond som sikrer ansatte reell mulighet til kompetanseutvikling. Dette må supplere, ikke erstatte, arbeidsgivers ansvar for å finansiere kompetansetiltak i tråd med virksomhetens behov.

Vi tror at dette er helt nødvendig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.