DNs kommentator Eva Grinde rister på hodet i en kommentar 13. desember over det forliket som NTNU og jeg inngikk 2. desember. Hun karakteriserer det som en «uanstendig fet sluttpakke» og «svinedyrt». Dessverre forsvinner flere av de sentrale poengene i Grindes forsøk på oppsummering.

Øyvind Eikrem
Øyvind Eikrem (Foto: Wikimedia)

La oss først minnes at rektor Anne Borgs innstilling til styret var avskjed. Resultatet ble at NTNU betalte millioner til arbeidstageren. Dette var sluttkapittelet i en omkring to år lang prosess, hvor en håndfull millioner kroner er blitt brukt på eksterne advokater som skulle «granske» saken.

NTNU foretok også blant annet innsyn i arbeidstagers epost, noe som Datatilsynet har sagt var ulovlig, og har ilagt institusjonen et forelegg på 150.000 kroner.

Argumentasjonen var videre hele tiden skiftende: Feil bruk av NTNUs it-utstyr, så egne uakseptable ytringer, så et angivelig ansvar for andres ytringer, og til slutt illojalitet samt vage påstander om dårlig oppførsel. Men intet substansielt var å finne.

Enden på visa var at ingen ting kom ut av det – ut over at NTNU fikk enda en regning.

Derfor er det heller underlig at Eva Grinde gir inntrykk av problemet er detaljer i uklok håndtering fra NTNUs side. Som om det var sakens kjerne.

Det uvettige er vel heller at NTNUs ledelse overhodet lot seg lede inn i en absurd sak. Det skyldtes press fra ulike aktører. Og her glemmer Grinde også sin egen rolle. Hun hadde utrolig nok en kommentar klar for DN noen timer etter at kontroversielle Filter nyheter kom med sitt oppslag 20. februar i fjor. Kanskje den bare lå klar i skuffen? Den 21. februar i fjor var samme Grinde også på plass i NRKs «Dagsnytt 18» for å opptre som den useriøse redaktør Harald Klungtveits makker. Grinde var i høyeste grad en aktør her, ute på oppdrag, ikke noen distansert kommentator.

Det er også verd å minne om at Filter nyheters påstander i det oppslaget som avstedkom hele prosessen ikke engang tilfredsstilte det minstemål til seriøsitet som kreves i pressen, noe Pressens Faglige Utvalg slo fast med en enstemmig fellelse på punkt 3.2 den 28. oktober i fjor. Senere tids informasjon viste entydig at hele sakens opphav var mine egne fiendtlige innstilte kolleger med gode forbindelser i pressen.

Slik blir Eva Grinde en heller lite troverdig dommer i saken. Hun velger ut kun detaljer som passer med hennes forutinntatte syn. Hun tildekker videre sin egen rolle, og har ingen refleksjon rundt hvorvidt hun selv på uriktig grunnlag var med å drive lett påvirkelige NTNU frem til handling i en absurd sak.

Redelighet og selvkritikk burde være dyder for alle, journalister inkludert.

Eva Grindes sidekommentar om at substansen et visst Resett-intervju fra 2018 er å anse som «udokumentert synsing» er så tåpelig at jeg skal la den ligge. Tydeligvis lever overbevisningen om å være kvalifisert som vitenskapelig overdommer i beste velgående blant enkelte journalister.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.