Marte Strøm, Kristine von Simson og Kjersti Misje Østbakken, forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Mer midlertidighet ga ikke flere i jobb

Å åpne for flere midlertidige ansettelser fikk ikke flere i arbeid. Derimot økte andelen usikre jobber, viser tallene fra det første året etter lovendringen.

Publisert: Oppdatert:

Nå har vi undersøkt arbeidsmarkedet i året etter at de nye reglene kom. Fungerte regelendringen som en døråpner til arbeidsmarkedet for personer som vanligvis blir stående utenfor, spør forfatterne. Her byggeplass der Follobanen skal gå fra Oslo S under Ekebergåsen.
Nå har vi undersøkt arbeidsmarkedet i året etter at de nye reglene kom. Fungerte regelendringen som en døråpner til arbeidsmarkedet for personer som vanligvis blir stående utenfor, spør forfatterne. Her byggeplass der Follobanen skal gå fra Oslo S under Ekebergåsen. (Foto: Gorm K. Gaare)