LO-leder Hans-Christian Gabrielsen hevder i Dagens Næringsliv 20. august at det ikke blir «bedre og billigere velferd fra kommersielle,» i et svar til mitt innlegg 13. august. Gabrielsen viser til Fafo-rapporten «Når velferd er til salgs,» og hevder at kommersiell velferd «[…] ofte ikke sparer kommunene for penger.» Gabrielsen sier også at det «[…] heller ikke er mulig å dokumentere at det (kommersiell velferd) gir bedre kvalitet.»

Problemet til Gabrielsen er imidlertid at Fafo ikke har analysert hvordan norske kommuner drifter tjenester og i hvilken grad de samarbeider med private. Studien tar for seg forhold fra andre land og tilfeller som skiller seg til dels sterkt fra hvordan forholdene er i Norge. Skal vi ha kunnskap om dette må vi studere norske kommuner, ikke det engelske privatskolesystemet. Det er det vår undersøkelse Kvalitet19 gjør.

Selv om også kommuner som driver tjenester i egenregi gjør det bra, viser resultatene at blant de kommunene som gjør det best, så er det en overvekt av kommuner som samarbeider med private. Tallgrunnlaget, fra Helse Norge og Kostra, er tilgjengelig for Gabrielsen, LO eller for den saks skyld Fafo, dersom de ønsker å ettergå funn og de konklusjoner vi trekker.

Når Gabrielsen likevel bruker tid på å kritisere vårt arbeid, hadde det vært en fordel om han også kunne satt seg inn i det vi faktisk har analysert. Så synes ikke å ha skjedd.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.