Vi har undersøkt hva som skal til for å få en jobb som nyutdannet it-utvikler.

Som leverandør av ansatte til it-næringen er vi ved Høyskolen Kristiania interessert i hva som skal til for at våre kandidater skal få sin første jobb. I 2017 gjorde vi derfor en studie der vi intervjuet folk som ansetter nyutdannede kandidater til it-næringen i Norge. Vi ville finne ut av hva de som ansetter, ser etter.

Kjetil Raaen
Kjetil Raaen

Funnene var ganske entydige: Arbeidsgiverne ser etter entusiasme og samarbeidsegenskaper. Veldig få snakket om teknisk kompetanse før vi spurte direkte.

Per Lauvås
Per Lauvås (Foto: Jonatan A. Quintero)

Dette var en utforskende studie som gikk i dybden med noen få arbeidsgivere. For å få bedre oversikt og oppdatert informasjon ønsket vi å gå mer systematisk til verks.

I begynnelsen av 2020 kontaktet vi alle som hadde lagt ut annonse på Finn.no under kategorien «it utvikling» og spurte om de ønsket å delta i en spørreundersøkelse. Av 763 forespørsler fikk vi 93 svar (12 prosent).

Spørreundersøkelsen ba deltagerne vurdere viktigheten av kvalitetene intervjuene viste var viktig. Vi ba dem vurdere faktorene i to settinger; når kandidaten vurderes for innkalling til intervju, og når kandidaten vurderes for ansettelse.

De fleste kvalitetene fra intervjuene ble bekreftet som relevante. Likevel var det klare forskjeller mellom dem. Nederst på listen finner vi:

  • Et ønske om at kandidaten skal ha et bredt interessefelt. Det ser ut til at ideen om at «fagnerden» ikke lenger får jobb ikke stemmer.
  • Det var ikke så viktig at søkeren kunne vise til en portefølje av sideprosjekter. Vi går ut fra at dette skyldes at det er behov for mange utviklere, og bare et fåtall av nyutdannede kan vise til en slik portefølje. Det er rett og slett for mye å håpe på.
  • På nedre halvdel av listen finner vi også de formelle kvalifikasjonene; nivå på oppnådd grad, karakterer på vitnemålet og hvor vitnemålet kommer fra. Dette er ikke uviktig (vurdert på tre-tallet på en skala fra en til fem), men er mindre viktig enn andre faktorer.

I midtsjiktet av listen finner vi kandidatens interesse og kjennskap til spesifikke teknologier som brukes av arbeidsgiver. Det er så klart en fordel hvis en kandidat kjenner til relevant teknologi. Spørreundersøkelsen styrket dog oppfatningen vår fra intervjuene. Det er ikke avgjørende at de har kompetanse på akkurat den rette teknologien så lenge engasjementet og interessen er til stede. Da vil den interne opplæringen bli vellykket.

Det er tydelig at såkalte «soft skills» preger toppen av listen. Dette er ikke en uventet, mange har sett dette før. Evner som å samarbeide og å kommunisere er svært viktig for it-bransjen.

Et mer overraskende funn er at den enkeltstående faktoren som ble vurdert aller høyest er å passe inn i bedriftens eller teamets kultur. Dette funnet skiller seg ut fra internasjonale undersøkelser. Det ser ut til at her i Norge skiller vi mellom generell samarbeidskompetanse og hvorvidt du spesifikt passer inn i en bestemt bedrift eller team.

Det ser ut til at bedrifter i Norge, i større grad enn andre, ansetter en kollega som må komme godt overens med de som er med på laget fra før.

Denne forskjellen fra internasjonale funn kan ha flere forklaringer.

Kanskje har det å gjøre med det sterke stillingsvernet i Norge?

Er det mulig at vi jobber tettere med hverandre og derfor er mer interessert i dette?

Et relativt opphetet jobbmarked kan også bidra her. De som ansetter trenger ikke bare flere folk – de må også sørge for å beholde dem de allerede har. Har du funnet en person som vil passe inn, og som viser engasjement og interesse, så kan du kan lære vedkommende alt som skal til for å prestere.

Alt i alt ser det ut til at arbeidsgivere ikke først og fremst stiller seg spørsmålet «Kan du gjøre jobben?», men de prøver å få svar på «Er du en av oss?».

For oss i utdannelsessektoren er selvfølgelig spørsmålet hva vi kan gjøre med dette. Kompetanse som samarbeid og kommunikasjon har vi etter hvert utviklet teknikker for å formidle. Stadig mer av arbeidet vårt foregår som prosjektarbeid i grupper. Vi øver på prestasjoner og lærer presentasjonsteknikk, vi lar studentene skrive dokumentasjon og lage opplæringsvideoer for medstudenter.

Men hva med det viktigste punktet, å passe inn?

Å ha arbeidet i flere grupper vil kanskje gjøre studentene bedre egnet til å tilpasse seg og være greie å være sammen med. Men mest av alt mener vi dette er sentral informasjon for studentene som skal søke sin første jobb.

I ansettelsesprosessen vurderer de hele deg. Formelle kvalifikasjoner må være på plass, men mest av alt vil den potensielle oppdragsgiveren finne ut om du er engasjert, kan samarbeide med andre, og om du vil pass inn hos akkurat dem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

I ansettelsesprosessen vurderer de hele deg