I den ferskeste plattformen av alle, regjeringsplattformen, advares det mot at plattformteknologier kan svekke den norske modellen. Det må vi for all del unngå. Spiller vi kortene riktig som samfunn, kan plattform-modellen og den norske modellen styrke hverandre.

I en fersk trusselvurdering konkluderer Skatteetaten at plattformselskapene øker risikoen for skjulte pengestrømmer, skatteunndragelse, useriøse arbeidsgivere og mer utsatte arbeidstagere.

Paul Olai-Olssen
Paul Olai-Olssen (Foto: Signe M. Henriksen)

Syv av verdens ti mest verdifulle selskaper er plattformselskaper. De fungerer som mellomledd på en måte som er verdifullt for de som bruker plattformen, men har ofte løse koblinger til disse brukerne.

I Foodora kobler vi de som vil ha noe levert med de som kan lage det og med de som kan levere det, det være seg burgere, Plumbo eller koronatester.

Likesom Airbnb ikke eier noen leiligheter, eier Foodora ingen restauranter. Men vi har en hel del ansatte.

Mange av de rosa budene er fast ansatt med tariffavtale, en avtale som styrer relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Det å slutte seg til den norske modellen gir en langsiktighet og en stabilitet vi ikke ville vært foruten. Det viser at møtet mellom plattform-modellen og den norske modellen kan fungere, men det kommer ikke av seg selv.

Elisabeth Myhre
Elisabeth Myhre (Foto: Ilja C. Hendel)

For det første trenger fremtidens arbeidsliv seriøse og trygge arbeidsgivere. Det innebærer ikke bare arbeidsgivere som er på en konstant søken etter nye muligheter for å skape jobber, men som er ryddige overfor dem som fyller arbeidsplassene og som tar ansvar for dem.

For det andre krever det at myndighetene henger med i svingene. Offentlig sektor må rustes til å holde tritt med et næringsliv der endringstakten har skutt fart de siste årene. Skatteetaten er selv bekymret for å bli svekket av den teknologiske utviklingen, mens aktører med uredelige hensikter kan styrkes fordi lovverket ikke henger med.

For det tredje krever det våkne og tilpasningsdyktige fagforeninger. Det norske arbeidslivet, i stor grad preget av tillit og ordnede forhold, er blitt slik mye takket være en fagbevegelse som har klart et viktig kunststykke vi skal være stolte av. En nærmest unik norsk eksportartikkel er en fagbevegelse som klarer å ivareta arbeidstagerne samtidig som de forstår behovet for bedriftens vilkår for vekst. Et arbeidsliv i hurtig endring og en ny økonomi krever en fagbevegelse som følger nøye og aktivt med.

Den norske modellen har koblet Foodora og budene tettere sammen. Resultatet er et selskap som er bedre rustet for fremtiden og mer fornøyde ansatte.

Et arbeidsliv i hurtig endring og en ny økonomi krever en fagbevegelse som følger nøye og aktivt med.

Gode vilkår for de som skaper og de som fyller jobbene, er avgjørende både i dagens og morgendagens arbeidsliv. Norske arbeidsgivere, myndigheter og fagforeninger må være sin rolle bevisst dersom møtet mellom den norske modellen og plattform-modellen skal bli et godt møte. Alternativet er skremmende.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.