I en kronikk i DN 20. september – «Jobb til alle er fortsatt mål nummer én» – skriver LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad at pengepolitikken nå må prioritere sysselsettingen og la renten ligge i ro. Økt prisvekst for importerte varer vil ifølge ham ikke smitte over til høyere lønninger i Norge, takket være frontfagsmodellen.

Sven Eide
Sven Eide (Foto: Jarle Nyttingnes)

Her overvurderer Bjørnstad trolig frontfagsmodellens betydning for lønnsfastsettelsen i Norge.

For det første er 50 prosent av de ansatte i privat sektor ikke omfattet av tariffavtaler.

For det andre har dagens stramme arbeidsmarked den effekt at også tariffbundne arbeidsgivere overbyr hverandre på lønn for å få tak i arbeidskraft, noe som trolig vil føre til at lønnsrammene overskrides i de sektorene der presset er størst.

Viktigere er det at sentralbankens handlingsrom er mer begrenset enn Bjørnstad gir inntrykk av. Grunnen er valutakurskanalen: Hvis Norges Bank velger å sitte i ro, mens rentene stiger ute, så vil kronekursen svekkes. Den importerte prisveksten vil dermed bli enda høyere.

Det betyr at norske arbeidstageres reallønnsnedgang forsterkes ytterlige. Og dersom svekket kjøpekraft ikke kan avbøtes med høyere lønnsvekst, som er premissen Bjørnstad legger til grunn, så faller byrden for å dempe inflasjonspresset helt og holdent på arbeidstagerne.

Da kan oppslutningen om frontfagsmodellen svekkes ytterlige.

Den pågående lærerstreiken illustrerer at spenningsnivået allerede er på et høyt nivå. Det er ønskelig med høy sysselsetting, men da må veien til målet ikke undergrave selvet fundamentet som den norske modellen er tuftet på.

Hvis Norges Bank velger å sitte i ro, mens rentene stiger ute, så vil kronekursen svekkes. Den importerte prisveksten vil dermed bli enda høyere

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.