Anniken Hauglie (H), arbeids- og sosialminister

Andelen midlertidig ansatte avtar

I fjor gikk andelen midlertidig ansatte ned, ledigheten falt og flere unge kom i jobb. Det er for tidlig å konkludere om lovendringen om midlertidige ansettelser.

Publisert: Oppdatert:

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er og skal være fast ansettelse. En undersøkelse viser da også at om lag 60 prosent av unge arbeidstagere oppnår fast ansettelse i sin første jobb, skriver artikkelforfatteren.
Hovedregelen i norsk arbeidsliv er og skal være fast ansettelse. En undersøkelse viser da også at om lag 60 prosent av unge arbeidstagere oppnår fast ansettelse i sin første jobb, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Fredrik Bjerknes)