Arild H. Steen og Dag Ellingsen, forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet, Oslomet

Deltid er både problem og løsning

Deltid både kan hemme og fremme tilknytningen til arbeidslivet, viser Arbeidslivsbarometeret. Mange utenfor vil inn – i deltidsstillinger.

Publisert: Oppdatert:

De fleste av dem som jobber redusert, er fornøyd med å stå i den stillingsprosenten de har, men om lag en tredjedel ønsker å jobbe mer eller jobbe fulltid. Deltidsansatte som ønsker å jobbe mer, viser sterk arbeidsmotivasjon, skriver artikkelforfatterne.
De fleste av dem som jobber redusert, er fornøyd med å stå i den stillingsprosenten de har, men om lag en tredjedel ønsker å jobbe mer eller jobbe fulltid. Deltidsansatte som ønsker å jobbe mer, viser sterk arbeidsmotivasjon, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Javad Parsa)