De siste årene har antallet unge uføre doblet seg. Mange sliter med psykiske lidelser. Én av fem mellom 25 og 34 år har ikke fullført videregående opplæring. Dårlige skoleopplevelser med mobbing og lite mestring gir dårlige forutsetninger for å klare seg i arbeidslivet.

Mange som mottar tjenester fra Nav, både kan og vil jobbe, men de mangler kvalifikasjoner til å komme inn i vårt stadig mer moderne arbeidsmarked. Derfor har Stortinget og regjeringen gjentatte ganger bedt om at kompetansetiltak skal prioriteres for Nav-brukere under 30 år.

I en artikkel i tidsskriftet Arbeid og Velferd nylig er bruken av opplæringstiltak for Nav-brukerne gjennomgått. Tallene er nedslående lesning. De ulike tiltakene for å gi mer kompetanse for Nav-brukerne blir stadig mindre brukt, også etter at regjeringen i 2017 ba Nav om at «overgang til kompetanse» skal være et selvstendig hovedmål for etaten.

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe, som utga sin rapport 28. mars, peker på at utdannelse, og særlig det å fullføre sin videregående opplæring, blir stadig viktigere for å hjelpe mennesker tilbake i arbeidslivet. Unge personer uten videregående utdannelse møter på store problemer i vårt høyproduktive arbeidsmarked. Enten kommer de ikke inn, eller så blir de tilbudt ustabile og kortsiktige jobber.

Én av fem nordmenn mellom 25 og 34 år har altså ikke fullført videregående utdannelse. Å gi disse menneskene mulighet til å fullføre skolegangen vil ikke bare gi frihet og selvstendighet for den enkelte – det er også et treffsikkert tiltak for å øke vår felles nasjonalformue.

Vi lever ikke av olje i Norge, vi lever av vår felles kompetanse og arbeidsinnsats.

Hvorfor går bruken av kompetansetiltak ned?

Én årsak kan være at Nav-kontorene vil ha en langvarig ytelse i bunn når de gir et langvarig tiltak (som fullføring av videregående opplæring kan være), slik at den økonomiske risikoen for Nav-kontoret reduseres. Antallet Nav-brukere på et langvarig kompetansetiltak er halvert siden 2010. De få som fortsatt får muligheten, er som oftest mottagere av en langvarig ytelse som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Nav-kontorene har årlige tiltaksbudsjetter. En ytelse over flere år reduserer den økonomiske risikoen ved et langvarig tiltak.

De kortvarige kursene som er kjøpt inn sentralt av Navs fylkeskontorer, blir mye brukt. Igjen kan årsaken være at det enkelte Nav-kontor reduserer sin økonomiske risiko, her ved å tildele kurs som ikke belaster de enkelte Nav-kontorenes egne, trange tiltaksbudsjetter.

Eigil Knutsen
Eigil Knutsen (Foto: Peter Mydske)

I Nav skal tiltaket du får, bestemmes ut fra behovet du har, ikke hvilken ytelse du mottar eller hvilken del av Nav som betaler for tiltaket. Tallene som nylig er utgitt, tyder på det motsatte.

Hva gjør vi med disse komplekse problemstillingene?

Å få til en endring skjer ikke over natten. Det første man kan gjøre, er å gjennomgå de forskjellige ytelsene og sørge for at brukerne ikke mister dem om de fullfører den videregående utdannelsen sin. Det er tilfellet ved for eksempel dagpenger, hvis du ikke oppfyller en rekke kriterier.

Utdannelsesinstitusjoner, helsevesenet og Nav må også samarbeide mer og bedre om de unge brukerne som skal tilbake i arbeidslivet.

Det bør også komme et konkret krav om at utdannelse og kompetansehevende tiltak skal benyttes tidlig i oppfølgingen av unge mennesker uten arbeid. Målet må være at folk får den kompetansen de trenger for å få seg en jobb og blir værende i arbeidslivet.

Regjeringen bør stille konkrete og tallfestede mål om at flere unge Nav-brukere skal få muligheten til å fullføre sin videregående utdannelse.

Lykkes vi med dette, gir vi tusenvis av mennesker mer frihet og evne til å forsørge seg selv. De unge menneskene som i dag sliter i arbeidsmarkedet, må få hjelp til å få seg et fagbrev eller annen utdannelse. Kompetanse og inkludering i arbeidslivet det beste verktøyet for et samfunn med mindre forskjeller.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.