LOs tillitsreform handler om bedre samarbeid, mer faglighet, økt tillit og kompetanse innad i offentlig sektor.

Fagforbundet har i tre tiår fulgt forskning og erfaringer med privatiseringen av velferdstjenester. Det er ikke forskningsmessig grunnlag som tilsier at private tjenester er bedre og billigere. Snarere tvert imot.

Når transaksjonskostnadene og styringskostnadene som følge av anbudsprosesser legges til, viser det seg at privatisering er særdeles dårlig samfunnsøkonomi.

Fagforbundets enkle og krystallklare holdning er at skattepengene våre skal brukes til velferdstjenester, ikke til fortjeneste til eierne i private selskaper. Kvalitet i velferdstjenestene og gode arbeid- og lønnsvilkår for de ansatte må være viktigere enn profitt.

Slik er det ikke med Høyres markedstenkning i velferden.

Margret Hagerup (H) presenterer i DN 2. september påstander om Tromsø kommune – helt uten referanse. Våre referanser, lokale tillitsvalgte og folkevalgte, meddeler at trepartssamarbeidet i kommunen fungerer godt og erfaringer er helt annerledes enn Høyre sine påstander. Etter at kommunen ikke fornyet kontrakten med den private tjenesteleverandøren i hjemmetjenesten, har kommunen ikke mottatt en eneste klage. Kommunens kostnader er i tillegg blitt lavere.

Bruk av faglig skjønn gjør at noen får hjemmetjeneste hver eneste dag, og noen får husvask mer sporadisk.

Tromsø er dessverre en av mange kommuner som sliter med kommuneøkonomien. Det er en av grunnene til at Fagforbundet jobber for ei ny rødgrønn regjering. Mer penger til kommunene er viktigere enn skattekutt til de rike.

Hadde Tromsø kommune i tillegg vært bundet opp av kontrakter med private aktører, ville det kommunale tjenestetilbudet blitt skadelidende og dermed enda verre stilt.

Heldigvis bruker kommunene pengene på brukerne, ikke profitt til private leverandører.

Vi vil nevne at Tromsø også har valgt å ha renholdet i kommunal regi. Renholderne kjenner seg mer verdsatt, har fått mer ansvar, større tillit og mulighet til spesialisering og kompetanseutvikling. Sykefraværet har gått ned femti prosent.

Det er god samfunnsøkonomi. Tillit lønner seg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.