«Jeg var sikker på at han kom til å dø,» sier vitnet. 15. mai 2014 var den unge kvinnen sammen med to andre elever vitne til at hennes lærer på Oslo handelsgym (OHG) ble angrepet av en fremmed elev som sammen med flere andre prøvde å trenge seg inn i klasserommet.