Oda, datteren min på 12 år, er en kreativ sjel. Hun har langt flinkere fingerspisser enn det jeg har, og hun elsker å lage ting. Som mor er det vanskelig å ta inn over seg at hun snart skal ta det store utdannelsesvalget, hun har jo knapt begynt livet.

Hilde Widerøe Wibe
Hilde Widerøe Wibe

Jobben min er å organisere norske snekkerbedrifter. Mine bedriftsledere er helt fortvilte fordi de ikke får tak i folk. Og fortvilelsen gjelder ikke bare snekkere. Inne på Næringslivets hus river de fleste bransjeforeningene seg i håret hver dag.

Hvis ikke takten på rekrutteringen og kvaliteten på yrkesfag øker, vil Norge mangle opp mot 100.000 fagarbeidere innen 2035.

Jeg vil at Oda skal vurdere yrkesfag seriøst, men det vil gjøre henne til «jenta mot strømmen» blant barna i min vennekrets. Bare 20 prosent av jentene begynner på yrkesfag i Oslo, og hvis foreldrene har utdannelse fra universitet, slik som jeg og de fleste av mine venner har, snakker vi om forsvinnende få.

Mangelen på motiverte og kvalifiserte fagarbeidere er en av de største barrierene for vekst i norsk næringsliv. Nå trenger vi å tenke nytt, for yrkesfagopplæringen har ikke holdt tritt med samfunnsutviklingen.

Hovedtrekkene i Gudmund Hernes' skolereform fra 1994 er de samme i dag: to år i skole og to år i lære. Diverse offentlige utvalg og stortingsmeldinger har forsøkt å forbedre utdannelsene, og noe er blitt litt bedre.

Ingen har tatt tak i at alt er bestemt av 15–16 åringer og deres tanker og følelser

Utvalgene har stort sett bestått av skolefolk og forskere, ikke arbeidslivsfolk.

Hvor mye ansvar bør politikerne egentlig legge på Oda og andre barns skuldre?

Ingen har tatt tak i at alt er bestemt av 15–16 åringer og deres tanker og følelser. Hvilken fagkompetanse bedriftene og det offentlige trenger, er underordnet. Ei heller har man vurdert om staten bør ta større ansvar på bekostning av fylkeskommune.

Og ingen har greid å gjøre noe med imaget. Mange steder er yrkesfag fortsatt noe du tar hvis du ikke kommer inn på noe annet. Det er fortsatt mange historier om sjokkreaksjoner hvis stjerneelever velger yrkesfag.

Nå har jeg en drøm om nye tanker og et stort løft for yrkesopplæringen, og kanskje trengs en ny ministerpost. Forskning og høyere utdannelse har i dag egen statsråd, men universitetene og forskningsinstitusjonene er frie og uavhengige. Sektoren styrer stort sett seg selv og trenger ikke et politisk løft, så hva er vitsen med egen statsråd?

Yrkesopplæringen er derimot avhengig av et omfattende system for samarbeid med tusenvis av bedrifter som er i en rivende fagutvikling i drøssevis av sektorer. En yrkesfagminister vil også kunne avlaste næringsministerposten ved å jobbe for lærlingekrav i anskaffelser og seriøsitetskrav i et ordnet arbeidsliv.

Jonas Gahr Støre bør nå levere på løftene om arbeid, og gjøre yrkesfag til et av sine viktigste satsingsområder. Nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet er svært engasjert i yrkesfag, og har selv bakgrunn som gårdbruker. Hva med å utnevne Skjæran til Norges første yrkesfagminister?

Kanskje greier han å få Oda til å velge yrkesfag om tre år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.