I DN 1. februar skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet om arbeidslivskriminalitet som gjerne skjer «med bistand fra advokater og revisorer». Det er en alvorlig påstand.

Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er en trussel både mot velferdssamfunnet og arbeidsplasser i virksomheter som driver i ordnede former. Kampen mot uvesenet er viktig. Vi deler regjeringens bekymring og støtter den skjerpede innsatsen.

Revisjon er en viktig del av samfunnets kontroll med næringslivet. Hver dag jobber norske revisorer for et sunt næringsliv, gode interne rutiner i virksomhetene og regnskaper du kan stole på. Det oppleves derfor tungt når en statssekretær i Justisdepartementet, uten noen form for dokumentasjon, uten ett eneste eksempel på at det er slik, hevder at revisorer bidrar til slik kriminalitet.

Sættem skriver at han «er kommet tett på politiets innsats mot arbeidslivskriminalitet», men da må man også kunne forvente at slike påstander faktisk kan underbygges.

Skatteetaten, Kripos og Økokrim har tidligere kommet med tilsvarende uttalelser. Vi har hatt møter med alle disse etatene uten at vi har fått fremlagt noe som dokumenterer disse påstandene. Tvert imot. Både Skatteetaten og Kripos har bekreftet at de ikke har erfart slike saker i Norge.

Hvorfor gjentas da påstanden?

Regjeringen vil styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Hvorfor bidrar den da aktivt til å undergrave et av de viktigste virkemidlene samfunnet har til å bekjempe dette?

Revisjon sikrer både selskapenes etterlevelse av lover og regler, bedre regnskapskvalitet og ikke minst et riktigere skattegrunnlag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.