Mulig å lage moderne arbeidsplasser i gamle bygg

Riksantikvaren har gitt tydelige kulturminnefaglige råd om at Y-blokka bør bevares. Restaureringen av FN-komplekset i New York viser at det er mulig å lage gode og sikre arbeidsplasser i bygninger fra 50- og 60-tallet.

Publisert: Oppdatert:

Sikkerhetsrådets sal med Per Krohgs maleri. Foto er hentet fra boken «Sikkerhetsrådets sal - Verdens viktigste rom».
Sikkerhetsrådets sal med Per Krohgs maleri. Foto er hentet fra boken «Sikkerhetsrådets sal - Verdens viktigste rom». (Foto: Ivan Brodey/Press Forlag)