Ola Mestad, professor dr. juris og leder av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, og Frode Elgesem, advokat, leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og medlem av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Ansvarlige selskaper rapporterer

Publisert: Oppdatert: