Det pågår nå en opphetet debatt om ny boliglov. Det er bra at mange engasjerer seg for å sikre at vi får lovverk som regulerer hvordan «livets viktigste handel» skal foregå.

Forbrukerrådet ser at enkelte aktører påstår at endringer i avhendingsloven blir et mareritt for selger fremover. Det er ikke tilfelle. Lovforslaget gir en langt bedre – og lenge etterlengtet – risikofordeling mellom selger og kjøper. For Forbrukerrådet er dette viktig. Nettopp fordi vi kjøper bolig én dag og selger den neste, må vi ha en lov som gjør det enklere å opptre både som kjøper og selger.

Noe av det aller viktigste ved den nye loven er at bolig ikke lenger kan selges «som den er».

Det betyr at det som i dag er skjulte feil og mangler skal opp i lyset og inn i tilstandsrapporter utarbeidet av profesjonelle fagfolk. Det er en trygghet for kjøper men er også en fordel for selger. Vi unngår mange konflikter i ettertid fordi begge parter vet hva slags tilstand boligen er i. Når det blir stilt krav til både bygningssakkyndige og til innholdet i rapportene, vil dette profesjonalisere salget og dempe konfliktnivået.

Det er heller ikke slik at boligkjøpere fremover kan påberope seg mangler og få prisavslag uten videre. Kjøper kan ikke kreve prisavslag dersom hun måtte kunne forvente at boligen hadde denne mangelen. Det betyr at både det du kan se på visning og ikke minst det som fremkommer av tilstandsrapporten, vil du ikke kunne klage på.

Enkelte aktører tegner et vrengebilde av at innføring av en såkalt egenandel på 10.000 kroner vil gjøre at «det vil tvistes om småpenger». I dag er kravet at en mangel må koste deg minst fem prosent av kjøpesummen å utbedre før du kan kreve prisavslag. Endringen innebærer ikke at alt over 10.000 kroner er å regne som mangel. Det skal gjøres en selvstendig vurdering – slik det har vært gjort tidligere. Kritikere har ikke grunnlag for å påstå at terskelen blir langt lavere enn før.

Forbrukerrådet har jobbet for endringer i mange år, helt tilbake til 2000-tallet, og opplever det som provoserende når jusprofessor Harald Benestad Anderssen ved BI i DN 7. mars karakteriserer lovforslaget fra regjeringen som noe lettvint man har «kokt i hop». Vi, i likhet med organisasjoner som Huseiernes Landsforbund og Norsk takst, vet at lovforslaget er basert på et solid grunnlag. Forbrukerrådet har selv levert en omfattende rapport med analyser gjort av konflikter i boligkjøp- og salg i domstolene i Norge.

De nye reglene vil balansere ut forholdet mellom selger og kjøper på en mye bedre måte enn slik det er i dag. Selger vil få hjelp av en autorisert kompetent takstmann til å avdekke feil i en offentlig regulert tilstandsrapport. Da kan boligen selges med trygghet om at mange feil er avdekket før salg. Selger kan fortsatt forsikre seg mot ansvaret gjennom en boligselgerforsikring slik som det er i dag. Kjøper får ansvar for å sette seg inn i all informasjon om boligen og kan ikke klage på feil som man kunne forvente eller som er opplyst om i salgspapirene, inkludert tilstandsrapporten.

Noen prøver sette hele boliglovforslaget i spill. Derfor er det viktig at politikerne lytter til oss forbrukerorganisasjoner – som representerer begge parter. Forslaget til ny lov, gitt at forskriftene gir tydelige krav til takstmenn og takstrapporter, vil føre til færre konflikter og balanse mellom kjøper og selger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Bestikkelsesskandale rulles opp ved eliteuniversiteter: – Blir ordentlig sint
00:52
Publisert: