Bedre enn banken tror

Karoline Bakka Hjertø i Sparebank 1 Østlandet kommenterte i DN torsdag 19. november på metoden bak deler av Etisk bankguide og stiller spørsmål ved scoringsprosedyrene for guiden. Det er Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet som står bak Etisk bankguide.

Metoden for rangering av finansaktørenes retningslinjer for etikk og bærekraft er åpent tilgjengelig for alle interesserte på etiskbankguide.no. Vi som står bak Etisk bankguide Norge ønsker velkommen kritiske vurderinger av metoden fra eksterne miljø. Selv om metoden jevnlig justeres av utenlandske oppdragsforskere, er ikke det til hinder for at også nasjonale kompetente miljø skal kunne vurdere metoden og felle dom over den, slik Sparebank 1 Østlandet har gjort.

Policy og retningslinjer fører ikke nødvendigvis til godt bærekraftsarbeid. Gode retningslinjer er likevel en forutsetning for at finansinstitusjonene skal endre sin praksis gjennomgående og systematisk. I tillegg må disse retningslinjene være offentlige og diskuteres åpent.

Vi ønsker andre måter å rangere banke på velkommen. Vi har vår metode, og Sparebank 1 Østlandet og andre banker står selvsagt helt fritt i utvikle alternative metoder. Men vi vil utfordre bankene eller andre aktører om å være like åpne som oss om metoder og fremgangsmåter.

Vi er ikke uenige i det som fremføres av kritikk: Metoden er lik over hele verden og da blir det deler av metoden som passer mindre bra i enkelte land, for eksempel Norge. Likevel opplever vi at Sparebank1 Østlandet henger seg opp i marginale sider av Etisk bankguide. Og det er litt paradoksalt fordi Sparebank 1 Østlandet har en oppsiktsvekkende høy score i Etisk bankguide.

Bare åtte andre finansforetak «world wide» som kan vise til tilsvarende eller høyere score enn det Sparebank1 Østlandet oppnår i 2020. To av disse er norske: Cultura Bank og Storebrand.

Sparebank 1 Østlandet befinner seg i et nasjonalt marked hvor det satses tungt på å utvikle retningslinjer for etikk og bærekraft. Det finnes ingen annen nasjon med så mange banker med så god score i Etisk bankguide-nettverket som nettopp Norge. Det er noe den norske banksektoren mottar anerkjennelse for i nettverket.

Virksomheter som Storebrand og KLP har i en generasjon prioritert arbeidet med etiske retningslinjer. Cultura Bank stiller krav om trippel bunnlinje og mange andre banker satser helhjertet på å få orden på sine retningslinjer for etikk og bærekraft med å bygge opp spesialiststaber.

Vi i Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet vil fremheve at selve scoringen bare er en av flere deler som til sammen utgjør Etisk bankguide. Vi er tilfredse med å ha utviklet et system hvor det er enkelt for den jevne forbruker å bli bedre kjent med bankenes retningslinjer for etikk og bærekraft, og i tillegg å ha etablert et system som er godt egnet for forbrukere til å gi direkte respons på hva de regner som bra eller dårlig i bankens retningslinjer.

Det har lenge eksistert en tradisjon i bransjen for å rapportere om egen satsing på etikk og bærekraft. Disse rapportene blir fort selvskryt eller for tekniske og dermed uinteressante for den jevne forbruker. Rapportene løser heller ikke behovet blant kundene for å gi tilbakemelding til sine egne banker. Etisk bankguide løser dette problemet. Det er beviselig etablert dialoger som ellers ikke ville funnet sted mellom bankene og kundene. Vi håper det er verdifullt for bankene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.