Sjeføkonom Merete Onshus i YS foreslår at kunder bør kunne beholde sitt kontonummer ved bytte av bank. Det vil kunne øke konkurransen om innskuddene, og dersom bankene da må øke innskuddsrentene for å tiltrekke seg sparepenger, vil det være bra for kundene.

Det er nettopp lave innskuddsrenter, som ikke har fulgt oppover i samme takt som utlånsrenter, som gjør at bankene leverer svært gode resultater for tiden. Tiltaket bør vurderes. Men det vil neppe hjelpe de gruppene som nå sliter mest med høye utlånsrenter. De har ikke penger på kontoen som forrentes.

Et høyere innslag av fastrentelån vil derimot kunne beskytte de som har lite slingringsrom når rentene stiger. Norge skiller seg ut ved at innslaget av fastrentelån er særdeles lavt, på fem prosent, og blant disse er løpetiden relativt kort.

I Danmark er 30–40 prosent av boliglån utstedt med fastrente, ofte med 30 års bindingstid. Noe kan forklares med forskjeller i kulturen. Men bør fastrentelån få mer plass når banker rådgir kundene, og kan produktet pakkes bedre?

Ulempen med fastrentelån er at det kan bli dyrt å komme ut av kontrakten før utløpsdatoen, dersom renten har falt underveis. Stiger renten, får man derimot penger tilbake.

I Danmark har kunder mulighet for å innløse til pari kurs når renten faller, ved at innløsningskostnaden er allerede bakt inn i fastrenten. Så selv om fastrenten er litt høyere, gir denne forpakningen større fleksibilitet der og da siden man ikke «taper» ved innløsningen før avtaleperiodens slutt.

Det kan bidra til at flere velger fastrente og at skoen vil trykke litt mindre når Norges Bank setter opp styringsrenten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.