Harald Furu, Oslo

Misbrukes din BankID kan du miste hus og hjem og slite med gjeld til du dør!

Med dagens lover og regler er det en stor forskjell på misbruk av et kredittkort og en BankID.

Publisert: Oppdatert:

Jeg har nå fått innsyn i en sak hvor en mor med tre mindreårige barn er blitt påført, et for henne uoverkommelig erstatningsansvar på i størrelsesorden 700.000 kroner. Beløpet er påført ved at en person hun hadde en relasjon til har benyttet hennes BankID.
Jeg har nå fått innsyn i en sak hvor en mor med tre mindreårige barn er blitt påført, et for henne uoverkommelig erstatningsansvar på i størrelsesorden 700.000 kroner. Beløpet er påført ved at en person hun hadde en relasjon til har benyttet hennes BankID. (Foto: Javad Parsa)