Forslaget fra KS om tidsbegrenset godkjennelse av barnehager bør skrotes. Et slikt system vil fjerne forutsigbarheten som barnehageeierne er avhengige av for å gjøre nødvendige investeringer og satsinger på kvalitet og innhold.

Uforutsigbarheten som mange i dag opplever på grunn av store forskjeller i tilskuddene, fra kommune til kommune og fra år til år, vil bli forsterket.