Kunnskapsminister Jan Tore Sanner bør lytte til Geir Haaland, som i innlegg i DN 16. oktober påviser at enkelte av Sanners forslag om barnehager kan påføre private barnehager 120 millioner i ekstrakostnader årlig. DN følger opp på lederplass 21. oktober, men applauderer der også forslaget om kutt i kompensasjonen for pensjonsutgifter.

Det er riktig at noen barnehager har lavere pensjonsutgifter enn den kompensasjon man mottar. I andre barnehager er utgiftene på høyde med det man mottar.

Departementets høringsnotat fokuserer ensidig på pensjonstilskuddet. Det er fem offentlige tilskuddsordninger til drift av private barnehager, i tillegg til foreldrebetalingen: driftstilskudd, kalkulatoriske påslag til pensjonsutgifter og administrasjonsutgifter, tilskudd til pedagogisk bemanning per heltidsplass og et kapitaltilskudd (ut fra byggekostnader).

Erfaringen er at kapitaltilskuddet og til dels administrasjonstilskuddet ikke dekker faktiske utgifter. Departementet uttalte i forarbeidet til den nye tilskuddsmodellen (i 2016) om en rapport fra Telemarksforskning at den «viser en underkompensasjon når det gjelder tilskuddet til kapitalkostnader. Det er derfor viktig at graden av overkompensasjon knyttet til pensjonsutgiftene ses i sammenheng med underkompensasjon knyttet til kapitaltilskuddet.»

Om pensjonstilskuddet har vært høyere enn faktiske utgifter til pensjon, har dette kompensert for underdekning i andre tilskudd. Skal man redusere pensjonstilskuddet bør man altså balansere dette ved å justere i andre tilskudd.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.