Eli Sævareid, eier av FUS-barnehagene, mener i innlegg i DN 25. oktober at hvis barnehager ikke lenger skal motta mer i pensjonstilskudd enn de bruker på pensjon, må andre tilskudd økes.

Sævareid tar utgangspunkt i at pensjons- og kapitaltilskudd henger direkte sammen. Det er ikke riktig.

Kunnskapsdepartementet uttalte i 2014 at private barnehager ble overkompensert for pensjonsutgifter og fikk for lite kapitaltilskudd. Barnehagene var fullfinansierte totalt sett.

I 2016 kom nye beregningsmåter for kapitaltilskudd, så barnehager som tidligere ikke fikk dekket sine kostnader med den gjeldende satsen, skulle få bedre dekning. Målet var mer treffsikre tilskuddsordninger. Skjevheten som fantes tidligere, ble rettet opp i.

Dagens nivå på pensjons- og kapitaltilskudd er altså ikke betinget av hverandre. At mange barnehager nå bruker mindre på pensjon enn de får i tilskudd, betyr ikke at de skal få igjen overkompensasjonen andre steder.

Ansatte skal ha konkurransedyktig pensjon. Barnehager som har høyere pensjonsutgifter enn tilskuddet, vil etter søknad ha krav på å få dekket faktiske utgifter til pensjon.

Vårt mål er et velfungerende tilskuddssystem som sikrer et mangfold av private barnehager, og at de 24 milliardene i offentlige tilskudd og foreldrebetaling til private barnehager kommer barna til gode.

Det skal være mulig å drive både små og store barnehager med høy kvalitet og sunn økonomi. Når vi utreder nytt regelverk, må det baseres på fakta.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.