«Sannheten er at samfunnet hvert år sparer et milliardbeløp på å bruke private barnehager», påstår Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforening (PBL) i en replikk 17. april til professor Karen Helene Ulltveit-Moe (kronikk i DN 12. april).

PBL gjentar stadig denne påstanden. Den er basert på tall fra konsulentfirmaet Kaupang Analyse. Der har man beregnet hva hver oppholdstime i henholdsvis private og offentlige barnehager koster i snitt. Ifølge Agenda Kaupang var utgift per oppholdstime i offentlige barnehage 51,30 kroner, mens den i private var 45,80 kroner, altså en differanse på 5,50 kr. Så multipliserte man denne differansen med antall oppholdstimer i offentlige barnehager og kommer frem til «det innsparte beløpet»: 2,44 milliarder.

Denne «innsparingen» forutsetter at de private barnehagene i snitt fikk betalt 45,80 per time – noe som neppe er tilfelle, for da hadde ikke de store barnehageeierne hatt hundrevis av millioner i overskudd.

Agenda Kaupang understreker selv at undersøkelsen ikke sier noe om årsakene til forskjellene. At forskjellene skyldes privat kontra kommunal drift, er en påstand fra PBL.

Barnehagene er i hovedsak finansiert etter stykkpris – antall barn – mens utgiftssiden bestemmes av antall ansatte, lønns- og pensjonsvilkår, ansattes kvalifikasjoner, ansiennitet, bemanning gjennom dagen og bruk av vikarer ved sykdom. Har man en stor barnehage med mange avdelinger med fullt belegg, vil selvsagt de gjennomsnittlige kostnadene bli langt lavere enn om man har flere mindre barnehager med ledige plasser.

Stykkprisen de private får, er – enkelt sagt – gjennomsnittlig utgiftsnivå per barn i kommunens barnehager. Disse kan ofte være mindre og spredt ut fra geografisk behov.

Det økonomiske drømmescenarioet for en privat barnehageeier vil dermed være å ha en stor barnehage med fulle avdelinger i en kommune med mange små, spredte barnehager som har ledige plasser. Det vil skru opp gjennomsnittsutgiftene per barn i de kommunale barnehagene, noe som selvsagt er gunstig for de private.

Sammenligninger på makronivå gir ikke mening når rammene på mikronivå kan være så forskjellige.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.