Hannah Gitmark i Agenda skriver i DN 9. september at hun ønsker nasjonal eiendomsskatt. Det er jeg enig med henne i. Men hun vil også øke formuesskattegrunnlaget for primærbolig.

Jeg mener at en moderat nasjonal eiendomsskatt bør erstatte skattleggingen av bolig og eiendom gjennom formuesskatten. En slik endring vil likestille alle som eier eiendom og bolig i Norge og inkludere utlendinger. Dessuten vil beskatningen av bolig og eiendom bli mer oversiktlig, fordi det ikke vil innkreves skatt med ulike regler og på flere måter, som i dag med kommunal eiendomsskatt og formuesskatt.

Gitmark skriver videre at jeg åpner døren på gløtt for en fordelsbeskatning av å bo i egen bolig. Det jeg skrev, var at dette kan diskuteres i sammenheng med rentefradraget, men at det fremover kan bli mindre aktuelt på grunn av mye bruk av hjemmekontor.

Jeg vil legge til at Husbanken bør benyttes mer aktivt for å skaffe lån til dem som ønsker å kjøpe bolig, og som faller inn under «sykepleierindeksen».

Boligen bør uansett ikke ses på som et attraktivt skatteobjekt. Boligen er der vi bor og lever, og den genererer i seg selv ikke inntekter til å betale en høy eiendomsskatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.