Ivar Frønes, pensjonert professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

For få barn er ikke problemet

Norges utfordring er ikke for få barn, men yrkesdeltagelse, kompetanse og arbeidsevne.

Publisert: Oppdatert:

Det er verdt å legge merke til at Norges befolkning i 2006, etter 50 år med befolkningsvekst og sterkt økende yrkesdeltagelse blant kvinner, bare utførte ni prosent flere yrkesaktive timer enn i 1946.
Det er verdt å legge merke til at Norges befolkning i 2006, etter 50 år med befolkningsvekst og sterkt økende yrkesdeltagelse blant kvinner, bare utførte ni prosent flere yrkesaktive timer enn i 1946. (Foto: Michaela Rehle/Reuters/NTB Scanpix)