Under overskriften «Bensinstasjonene kjemper for å overleve» synliggjør Dagens Næringsliv bensinstasjonenes omstilling i møte med det grønne skiftet (12. november). Vi finner grunn til å presisere følgende i anledning oppslaget:

Det grønne skiftet innebærer betydelige utfordringer for vår næring. Endringer i bilparken tvinger våre medlemmer til å tenke annerledes for å forbli bilistenes førstevalg langs vei. Uten at det fremgår tydelig av artikkelen, er vi imidlertid også overbevist om at endringene i teknologi og forbrukervaner representerer nye muligheter for bensinstasjonsbransjen.

Næringen har et uutnyttet potensial når det gjelder økt tjenesteutvikling. Bransjen har også tidligere utvist stor omstillingsevne og flere av de etablerte aktørene er i ferd med å ta en sterk posisjon når det gjelder sunne måltidsløsninger. Kjedenes ladetilbud blir stadig bedre og det satses stort på dette området.

Vi må imidlertid erkjenne at bransjens omstillingsbehov ikke er over, og at myndighetene må sørge for gode rammevilkår som gjør det grønne skiftet mulig. Flere har stilt oss spørsmål ved vårt krav om alkoholsalg på bensinstasjoner, og finner det vanskelig å lese vår begrunnelse tydelig ut fra DNs oppslag. Vårt engasjement i denne saken henger direkte sammen med prinsippet om konkurranse på like vilkår.

Når bransjenære konkurrenter er blitt gitt tilnærmet enerett på omsetning av alkoholholdige drikkevarer for nærmere 13 milliarder kroner hvert år, bidrar dette til en uheldig konkurransesituasjon som hverken forbrukerne eller servicehandelen er tjent med. Vårt anliggende i denne saken har ingenting med alkoholpolitikk som sådan å gjøre. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.