I et innlegg i DN 27. november hevder Hans Fredrik Marthinussen det er en myte at forbrukere har rett til å betale med kontanter. Det er ikke riktig.

Finansavtaleloven fastsetter at forbrukeren alltid har rett til å betale med kontanter. Dette betyr nettopp at en næringsdrivende ikke kan sette andre vilkår. Når lovgiver har gitt forbrukerne en ufravikelig rettighet, sier det seg selv at selgerne ikke kan oppheve disse med en avtale.

Forbrukertilsynets håndheving av regelverket bygger på en lovtolkning som har støtte både i lovens ordlyd, forarbeider og i tolkningsuttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling. I en viktig uttalelse fra 2013 understreker lovavdelingen at det må gis adgang til kontant betaling på betalingsmottagerens forretningssted, og at lovens bestemmelse må ses som en minimumsterskel for tilrettelegging for kontant betaling.

Dette betyr at en forbruker alltid har rett til å betale med kontanter ved kjøp i butikker og lignende. Det må heller ikke medføre vesentlig merutgift eller ulempe for forbrukeren å betale med kontanter.

Departementet påpeker også at det må foretas en konkret vurdering ved anvendelsen av reglene. Bestemmelsen er av praktiske årsaker for eksempel ikke relevant ved netthandel.

Jeg er i likhet med Marthinussen for en gjennomgang av reglene for kontant betaling. Der blir det riktig å ta hensyn til mindretallet som er avhengig av eller ønsker å betale med kontanter, slik at alle sikres en reell tilgang til betaling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.