Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett foreslått å innføre veibruksavgift på biodrivstoff utover omsetningskravet. Vi frykter avgiftsøkningen vil føre til redusert omsetning av flytende fornybart drivstoff, som igjen vil føre til en økning i CO2-utslippene på 700.000 tonn sammenlignet med i dag.

DN applauderer avgiftsforslaget på lederplass 14. oktober og skriver: «Det har vært en subsidiering av klimaskadelig biodiesel fra palmeolje

Tall fra Miljødirektoratet viser imidlertid at andelen palmeolje sank til 19 prosent i 2018 fra 48 prosent året før. I 2019 antar vi at andelen blir enda lavere.

Alt biodrivstoff som selges av Drivkraft Norges medlemmer oppfyller EUs bærekraftskriterier, også det som selges over omsetningskravet. Det ble presisert allerede i vår bransjeerklæring fra 2017. EUs bærekraftskriterier ekskluderer i dag biodrivstoff fra områder med høy biodiversitet eller høyt karboninnhold.

I 2021 kommer EU med nye og mer omfattende krav, der det også tas hensyn til indirekte virkninger på landarealbruk.

Bransjen ber om tålmodighet og stabile rammevilkår og savner en helhetlig plan fra regjeringen for økt omsetning og produksjon av bærekraftig biodrivstoff i Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.