I min artikkel i DN 9. januar gir jeg uttrykk for frustrasjon over at det Norfund og norsk næringsliv gjør i utviklingsland aldri er bra nok for noen av de bistandsfinansierte organisasjoner i Norge, og at deres kritikk bidrar til å gjøre det enda vanskeligere å redusere fattigdom i de mest sårbare landene. I DN 12. januar mistenkeliggjør Lindstad og Ørstadvik fra Fokus oss i Norfund for å undergrave menneskerettighetene.