Skal vi løse fattigdomsproblemene og begrense klimaendringene, må statene legge til rette for kommersielle investeringer fra nord til sør i en skala vi ikke før har sett. I Norge debatteres det i disse dager om Oljefondet skal kunne investere i unotert infrastruktur til tross for høyere risiko. I første rekke gjelder dette i OECD, men også i fattige land når portefølje og kompetanse tilsier det.