DNs kommentator Sverre Strandhagen presenterer i en artikkel 21. september i år «UD reform på rett spor» to modeller for norsk utviklingspolitikk: 1. integrering og 2. delegering.

Integrering vil føre porteføljen for utviklingspolitikk i sin helhet til Utenriksdepartementet. Et slik tiltak vil rive et veletablert miljø og fagområde opp med roten. Det er på tide å erkjenne at utviklingspolitikk også er et krevende fagområde på linje med utenrikspolitikk. De to fagfeltene er avhengig av et godt samarbeidsforhold, men vil hver for seg stå på egne ben.