Ifølge Svein Ølnes fra Vestlandsforskning er bitcoin et unikt pengesystem, og han fnyser av økonomer som mener at bitcoin er en dårlig investering (innlegg i DN 25. august).

La oss starte med å sortere i hva bitcoin er. Det har flere spennende sider ved seg: Det er en teknologi, en valuta, et betalingssystem og et spekulasjonsobjekt.

Tore Vamraak
Tore Vamraak (Foto: Øyvind Elvsborg)

Bitcoin er basert på blokkjedeteknologi, en besnærende og sterk teknologi som lagrer informasjon i stadig lengre kjeder, og uavhengig av ett sentralt register. Dette er særlig interessant i land som mangler en tillitvekkende sentralbank og et Statens kartverk som vi alle har tillit til. Informasjonen i blokkjedene er til å stole på.

Ulempen med denne teknologien er at sikkerheten er basert på stadig mer avanserte krypteringer, som det krever uhorvelige mengder energi til å holde ved like. Årlig brukes det mer enn 150 TWh til å holde bitcoin-blokkjedene i gang, mer enn Norges samlede strømforbruk.

Bitcoin er altså en stor klimasynder, og brukere av bitcoin må ta sin del av ansvaret.

Bitcoin er en valuta, frikoblet fra andre, tradisjonelle valutaer som styres av sentralbankene. De fleste sentralbanker styrer enten etter å oppnå stabil kurs mot andre viktige valutaer (fastkurspolitikk) eller etter å oppnå lav og forutsigbar inflasjon, slik Norges Bank har som mål (inflasjonsmål). Bitcoin har ingen av delene. Verdien svinger voldsomt mot andre valutaer, og også de få varer og tjenester som prises i bitcoin har uforutsigbare priser.

Bitcoin feiler som en valuta.

Bitcoin er også et betalingssystem, hvor aktørene er uavhengige av myndigheter og grådige multinasjonale selskaper. Men bitcoin er ikke laget for å håndtere mange transaksjoner. Mens Visa daglig håndterer over 150 millioner transaksjoner, er bitcoin teknisk begrenset til å håndtere 867.000 transaksjoner pr dag.

Bitcoin er ikke satt opp for å håndtere det store antallet transaksjoner som forbrukerne og næringslivet trenger.

Bitcoin har likevel én konkurransefordel som betalingssystem: Myndighetene har små muligheter til å hindre eller ettergå transaksjoner, og bitcoin foretrekkes derfor av enkelte kriminelle.

Så bitcoin fremmer svart økonomi.

Sist, men ikke minst, er bitcoin et spekulasjonsobjekt. Når prisene på et objekt stiger kraftig, blir alltid noen lurt til å tro at det skal fortsette opp i skyene. Jeg har flere ganger blitt kontaktet av bitcoin-frelste som mener at bitcoin er konstruert for å bli stadig mer verdifull, slik at det er en sikker investering.

Ingen av dem hadde hørt om tulipankrakket på 1600-tallet.

Bitcoin er et interessant fenomen, som jeg er sikker på at økonomifaglige forskningsmiljøer vil ta tak i. Men det er ingen grunn til å bejuble bitcoin.

Økonomer flest foretrekker bærekraftig teknologi, stabile valutaer, velfungerende betalingssystemer og fornuftige investeringer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.