Seniorforsker Svein Ølnes skrev et debattinnlegg i DN med den fengende tittelen «Kvifor er økonomer så dumme» (innlegg i DN 25. august). Her får vi som økonomer kritikk for at vi ikke interesserer oss nok for bitcoin, hverken når det gjelder forskningsmuligheter eller når det gjelder å tilby undervisning.

Are Oust
Are Oust

Selv om vi gjerne tar på oss rollen som dumme, stemmer det ikke at det ikke forskes på og undervises i bitcoin.

Økonomer både forsker på og underviser i bitcoin, selv om kursene gjerne heter noe med «fintech» istedenfor bitcoin.

Jon Olaf Olaussen
Jon Olaf Olaussen

Vi har tro på «fintech» i bredt og også på de mulighetene som blokkjedeteknologien åpner for desentralisert kontroll. Men vi tror ikke, eller rettere sagt så håper vi ikke, at bitcoin vil bli en stor og sentral valuta. De egenskapene som så mange av bitcoin-fantastene har sånn tro på, er de samme som de aller fleste økonomer regner som bitcoins akilleshæler.

Bitcoin har fått et rykte om at en trenger dyp teknisk innsikt for å forstå den, og at en trenger å forstå hele infrastrukturen. Dette er noe vi kjenner igjen fra bobler. Ingen ønsker å bli betraktet som dumme. Dermed kommer det færre negative innspill.

Det å kalle andre for dumme er en enkel måte å opprettholde egne illusjoner på og kanskje også få andre med på lasset. Dermed kan bobler opprettholdes uten at kunnskapsnivået øker.

Den grunnleggende bitcoin-koden er ikke vanskelig. Den er derimot ganske enkel og elegant. Noen vil kanskje også si vakker. Hadde bitcoin vært et selskap som hadde patent på den teknologien som ligger i denne koden, så hadde dette selskapet antagelig vært mer verdt enn den samlede verdien av bitcoin i dag. Men bitcoin er ikke et selskap som eier denne teknologien; bitcoin forsøker å være et pengesystem/valuta.

Grovt sett så kan vi si at vi har tre hovedønsker til et pengesystem, en valuta:

  • Det skal være enkelt å bruke.
  • Det skal ha små verdisvingninger slik at det er enkelt å planlegge.
  • Kostnadene ved systemet skal være lave.

Teoretisk skal det gå an å bygge ut tilstrekkelig med infrastruktur rundt bitcoin, slik at den blir enkel å bruke, men da må den bli mer populær enn den er i dag.

Bitcoin opplever veldig store kurssvingninger. Hadde du fått lønnen din i bitcoin, kunne du ikke vite om du ville være i stand til å dekke kostnadene dine ut måneden. Å betale et lån knyttet til bitcoin, ville være ren gambling.

Forenklet krever en stabil valutakurs at tilførselen av ny valuta over tid tilsvarer økningen i etterspørselen etter valutaen. I dag er tilbudssiden for bitcoin nærmest helt uelastisk. Dette gir og vil gi for store kurssvingninger. Med tanke på å være pengesystem eller valuta, er dette en feil som ligger i den grunnleggende bitcoin-koden.

Og fordi bitcoin er desentralisert, vil ikke dette problemet bli rettet.

Bitcoin-koden er skrevet på en måte som gjør at en stor andel av kostnaden med systemet er knyttet til populariteten, eller mer presist verdien av bitcoin. Det er forhåndsbestemt hvor mange nye bitcoins som skal komme til, og nye bitcoins har den samme verdien som gamle bitcoins.

Ettersom bitcoin er et desentralisert system, må superprofitten konkurreres bort, slik at kostnaden vil følge bitcoinkursen. Bitcoin er allerede mye mer populær enn de som designet bitcoin laget den for å være. Derfor har kostnadene ved systemet blitt skadelig høye.

Vi har allerede i dag pengesystemer/valutaer som fungerer bedre enn bitcoin har potensial for. Derfor bør ikke bitcoin bli en stor og sentral valuta.

At bitcoin ikke bør bli en stor og sentral valuta, betyr ikke at bitcoin ikke kan fortsette å være et investeringsobjekt i lang tid fremover. Det finnes tross alt mye rart i investeringsuniverset.

Det betyr heller ikke at den ikke kan fungere som valuta for dem som er så interessert i å unngå myndighetenes søkelys, at de er villige til å ta kostnaden ved store verdisvingninger. Det være seg kriminelle eller andre med mer høyverdige motiver.

Men om du skulle velge å investere i bitcoin, så må du huske at det er minst like sannsynlig at du kommer til å tape penger som at du kommer til å tjene penger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Det finnes tross alt mye rart i investeringsuniverset