Svein Ølnes, forskar ved Vestlandsforsking

Bitcoin, bobler og verkelege verdiar

Bitcoin har vist vegen til ei ny organisering av kommersiell verksemd, ein kapitalistisk modell utan dagens institusjonar. Kva verdi har det?

Publisert: Oppdatert:

Den elleville kursstigninga i bitcoin og andre kryptovalutaer i år gir likevel grunn til uro. Det er ikkje sunt med ei så kraftig kursstigning på så kort tid, og for bitcoin har det gått ut over funksjonen som betalingsmiddel, skriv forfattaren.
Den elleville kursstigninga i bitcoin og andre kryptovalutaer i år gir likevel grunn til uro. Det er ikkje sunt med ei så kraftig kursstigning på så kort tid, og for bitcoin har det gått ut over funksjonen som betalingsmiddel, skriv forfattaren. (Foto: Gorm K. Gaare)