Transportbransjen har gjennomgått store forandringer de siste årene, drevet av økende netthandel og tiltagende bruk av underleverandører snarere enn egne ansatte. Bransjen er uregulert og det stilles få krav til formell kompetanse, i praksis kun førerkort klasse B for bedriftens sjåfører. Den lave terskelen for å etablere seg i bransjen medfører mange aktører og dermed stort prispress. I sum legger dette til rette for utbredt arbeidslivskriminalitet (A-krim).

A-krimsenteret jobber kunnskapsbasert, og etter en vesentlig styrking av særlig analyse- og kontrollkapasitet i 2018, har vi nå større mulighet til å gå i dybden på bransjer og fenomener. I 2018 bestemte A-krimsenteret å bruke ressurser på å undersøke varebilsegmentet i transportbransjen. Vi gjennomførte over 200 tilfeldige kontroller og avdekket lovbrudd i hele 20 prosent av disse. Lovbruddene er mange og til dels alvorlige. Det som går igjen er svart arbeid og omsetning, fiktiv fakturering, trygdesvindel, sosial dumping og stråmannsvirksomhet. Dette går utover sjåførene og deres lønns- og arbeidsvilkår, det koster samfunnet store pengebeløp, dessuten er det konkurransevridende og dermed ødeleggende for seriøse bedrifter.

A-krimsenteret ser at kontroller avdekker ulovligheter og virker forebyggende. Vi kommer til å fortsette med dette. Samtidig kan lovbruddene vi finner tilsi at det er behov for å regulere bransjen på noen områder. For eksempel kunne man se på solidaransvar for oppdragsgiver av varetjenester, og godkjenningsordninger lik Renholdsregisteret. For offentlig sektor kan det være en idé å legge begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden inn i anskaffelsesforskriften, slik man har gjort for bygg- og anleggsbransjen. I Danmark ble bransjen fra 1. juli 2019 regulert med krav til bl.a. utdannelse, egenkapital og vandel. Noe lignende kan vi se på også i Norge.

I tillegg til manglende regulering, ser vi at mange forhandlere ikke har god nok internkontroll på sine underleverandører. Som eksempel kan det være et firma som selger hvitevarer eller mat for hjemlevering, men som kjøper selve transporttjenesten av et annet firma. Hvordan forholdene er hos denne underleverandøren kan være krevende å følge med på for forhandleren, særlig dersom kontrakter og kontrollrutiner er mangelfulle. Og når underleverandøren igjen kjøper tjenester av en annen underleverandør begynner det å bli svært uoversiktlig og krevende å følge med på.

I oktober publiserte vi rapporten Arbeidslivskriminalitet i transportbransjen. Denne går mer i dybden rundt A-krim i varebilbransjen. Vi håper at rapporten vil bidra til økt bevissthet hos forhandlere og transportforetak. Vi er også i dialog med næringen om de forholdene vi har avdekket for å forebygge at man benytter useriøse underleverandører. Vi ønsker å gjøre samfunnet oppmerksom på hva manglende regulering av bransjen fører med seg. Transportrapporten kan leses i sin helhet på politiet.no.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.